menu
Advokátní kancelář JUDr. Dana Kořínková, Ph.D., LL.M.
Profil O nás Služby Kontakt Právníci Česky English Deutsch Russia
Head
Vítejte na internetových stránkách AKK. Prostřednictvím těchto stránek bychom Vám rádi přiblížili nabídku služeb poskytovaných naší kanceláří a zároveň Vám představili náš pracovní kolektiv. AKK sídlí v pražské čtvrti budoucnosti, v Praze 8 – Karlíně a spolupracuje s německou advokátní kanceláří Schöne&Langer a s rakouskou advokátní kanceláří.

Nabízíme Vám komplexní právní služby, zejména v oblasti občanského, obchodního a stavebního práva, práva nemovitostí, práva obchodních společností, smluvního, hospodářské soutěže, pracovního, evropského práva, trestního práva, zejména v oblasti trestných činů hospodářských a v dalších oblastech.

AKK poskytuje poradenské služby svým klientům formou individuálního a osobního poradenství na základě vlastní odborné expertízy a speciálních znalostí. Zastupujeme řadu tuzemských i zahraničních klientů a poskytujeme jim právní pomoc při nákupu českých společností a podniků v různých odvětvích podnikání včetně souvisejících soudních či správních řízení týkajících se zápisů do veřejných evidencí, povinných oznámení a povolení či změn registrací. Také poskytujeme právní poradenství včetně due diligence při nákupu hotových nemovitostních projektů, pozemků či pozemků se stavbami k rekonstrukci, při smluvním zajištění realizace developerských projektů, právní pomoc při uzavírání a plnění stavebních kontraktů, při územním a stavebním řízení a při kolaudaci. Zajišťujeme kompletní právní pomoc při přípravě dokumentace a uzavření transakce včetně smluvního zakotvení dostupného zajištění plnění závazků, dále při plnění smluv a rovněž i při řešení případných právních problémů a sporů s plněním souvisejících.

Nabízíme též právní pomoc při vypracování všeobecných obchodních podmínek a speciálních obchodních podmínek pro smluvní dokumentaci a formulářových smluv.

AKK zajišťuje také přednáškovou činnost pro investiční, stavební, developerské a poradenské společnosti i vzdělávací instituty, a to v oblasti veřejného a soukromého stavebního práva, práva nemovitostí, obchodního práva, přípravy transakcí, due diligence a také ohledně podmínek FIDIC, trestního práva v oblasti hospodářských trestných činů a v dalších oblastech.

Zastupujeme klienty z podnikatelské i nepodnikatelské sféry, a to i ve sporných řízeních před domácími a mezinárodními rozhodčími soudy i řádnými soudy České republiky a Slovenské republiky.

Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, německém, anglickém, italském, francouzském a ruském jazyce.

Odměnu za naši práci účtujeme na principu hodinových sazeb. Jsme však připraveni s Vámi projednat také jiný princip stanovení odměny za naši práci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám hezký den!